PROJEKTIRANJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE “VIOLETA” d.o.o. Grude

Violeta je poznata kao kompanija koja vodi brigu o okolišu i primjeni pravila održivog razvoja.Pokrenuli su process izgradnje vlastite fptonaponske solarne elektrane na svojoj tvornici u Dubravi, opčina Grude. Proizvedena električna energija će se koristiti za potrebe vlastite potrošnje tvornice.

Elcor d.o.o. Grude odabrano je za izradu projektne dokumentacije solarne elektrane zbog referenci i dozvola koje posjeduje,te dugogodišnje uspješne međusobne poslovne suradnje.
Prema procjenama elektrana koja će biti izgrađena na krovu ovog objekta će imati snagu od 800 kW i instalirano 1100 kWp fotonaponskih panela.

+387 39 661 481