Mjerenja i ispitivanja

Pružamo usluge mjerenja i ispitivanja po ovlasti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

FMERI Mostar br.UP/I-05-17-549/16 od 20.10.2016.

– Ispitivanja u elektroenergetici (električn zaštite i specijalna ispitivanja).
– Ispitivanja električnih instalacija.(zaštita od previsokog napona dodira I sl.).
– Mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja, transformatora, generatora, motora, kabela, električnih instalacija I prijenosnih uređaja.
– Mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje otpora uzemljivača i mjerenje iznešenog potencijala i sl.
– Mjerenje intenziteta osvjetljenosti.
– Mjerenje električnih veličina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos Phi, magnetskih i elektrićnih polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora,
– Termovizijska mjerenja I ispitivanja.
– Specijaina elektična mjernja.

PARTNERI

BRENDOVI

PARTNERI

BRENDOVI

+387 39 661 481