Projektiranje

Izrađujemo projektnu dokumentaciju za vlastie potrebe ili po narudžbi kupca. Imamo potrebna znanja i iskustva, kao i ovlasti za projektiranje.

Projektiramo

– Upravljačke i distribucijske ormare
– Elektroinstalacije industrijskih objekata, trgovačkih centara i zgrada.
– Elektroenergetska postrojenja 0,4-35 KV
– Elektromotorne pogone
– Male hidroelektrane – elekto dio
– Fotonaponske elektrane
– Elektroopremu kranova

Raspolažemo najnovijim verzijama softwarea za projektiranj EPLAN Electric P8, AutoCad i PV-sol.

Vršimo nadzor nad izvođenjem elektro radova.

PARTNERI

BRENDOVI

PARTNERI

BRENDOVI

+387 39 661 481