Održivo smanjenje troškova električne energije prvo zahtijeva analizu trenutne potrošnje i protoka električne energije. To podržavaju SENTRON PAC 3100 3200 4200 uređaji za nadzor snage i električnih parametara mreže. Uređaji za nadzor snage SENTRON PAC mogu se koristiti gdje god se električna energija distribuira i procesuira. Otkrivaju vrijednosti snage električnih dovoda i individualnih potrošača. Osim toga,omogućuju mjerenje električnih veličina važnih za ocjenu stanja električnog sustava i kvalitetu energije na lokaciji. Za daljnju obradu izmjerenih podataka, uređaji se mogu vrlo lako integrirati u nadzorne sustave automatizacije i racionalizacije potrošnje električne energije.

Prikazuje se 1 rezultat

+387 39 661 481