NN Sklopni blokovi

Proizvodimo ormare 0,4 kV za distribucijske trafostanice nazivne struje do 3200 A.

Kućišta su proizvod nekog od naših distributera ormara RITTAL, EAE ili IDE. Unutar kućišta ugrađujemo SIEMENS, ABB, SCHNEIDER prekidače te SIEMENS, ABB i PRONUTEC rastavne pruge i sabirničke sustave EAE i TEKNOMEGA.

Ormari imaju certifikate o tipskim i rutinskim ispitivanjima.

Ormare sami projektiramo (EPLAN, AUTOCAD) ili ih izrađujemo po narudžbi kupca.

Ormare izrađujemo za kupce iz Europske Unije, za realizaciju vlastitih projekata i kupce iz BiH.

Standard EN 61439-1/2/3/5

Ormari su izrađeni i ispitani sukladno novom standardu EN 61439-1/2/3/5. (The new standard for low-voltage power switchgear and controlgear assemblies), te označeni CE znakom.

PARTNERI

BRENDOVI

PARTNERI

BRENDOVI

+387 39 661 481