Automatizacija u zgradama

Ispis

Automatizacija u stambenim i poslovnim zgradama te u hotelima, bolnicama, trgovačkim centrima, muzejima, itd., razvila se iz nastojanja da se u njima uštedi energija. (Oko 45% ukupno proizvedene energije troši se u zgradama.)
            Neka nekoliko primjera posvjedoči o prednostima automatiziranih zgrada u odnosu na klasične: Otvaranjem prozora grijanje će se automatski isključiti. Poveća li se količina prirodne svjetlosti koja ulazi kroz prozore, umjetna rasvjeta u zgradi smanjit će se ili isključiti. Osunčani prozori se automatski zasjenjuju žaluzinama ili tendom, čime se smanjuje zagrijavanje prostorija izvana i rasterećuje sustav za klimatizaciju. Noćni režim grijanja definira se zasebno od dnevnoga pa se u prostorijama koje se noću ne koriste temperatura snižava. Senzor pokreta dojavit će računalu da je prostorija prazna i ono će nakon nekog vremena u njoj isključiti rasvjetu i smanjiti zagrijavanje. Stanje zgrade može se provjeriti ili izmijeniti izdaleka putem web ili WAP sučelja. Pojedini uređaji u zgradi mogu se uključiti ili isključiti slanjem SMS ili e-mail poruka, itd. Vitalnim funkcijama u automatiziranoj zgradi upravlja jedno ili više umreženih procesnih računala, uz nadzor i vođenje iz centra za nadzor i upravljanje zgradom (Building Control Centre).
 Funkcije se prikladno objedinjuju u podsustave:
   • grijanje, hlađenje i ventilacija
   • rasvjeta i zasjenjivanje
   • protuprovalna zaštita
   • vatrodojava
   • video nadzor
   • registracija radnog vremena i kontrola pristupa
   • nadzor obilazaka i evidencija posjetitelja
   • multimedijski uređaji i kućanski aparati.
   • Kabelska televizija i zajednički antenski sustavi
Osim velikih sustava za automatizaciju višekatnih stambenih i poslovnih zgrada, postoji i niz manjih sustava prilagođenih zahtjevima obiteljskih kuća i pojedinačnih stanova.