Naslovnica Prodaja Siemens proizvodi

Prekidači

Ispis PDF

3VT
3VTUz standardne linije 3VT kompaktnih prekidača (3 VT Molded Case Circuit Breakers), SIEMENS nudi kvalitetno rješenje za raspone struja od 10 A do 1600 A, pružajući inteligentan način kako bi zaštitili razna niskonaponska električna postrojenja, vodove,  transformatore, generatore i motore. Sve prekidače moguće je ponuditi u 3-polnoj ili 4-polnoj izvedbi. Uz prekidače, moguće je odabrati i termo-magnetnu zaštitu, podnaponski okidač, pomoćne kontakte, RCD član itd.


pdf katalog2 3VT katalog3VL

SENTRON 3VLKompaktan dizajn SENTRON 3VL (SENTRON 3VL Molded Case Circuit Breakers) prekidača u kombinaciji sa izvrsnim karakteristikama ispunjava visoke zahtjeve današnjih niskonaponskih električnih distribucijskih sustava (električna postrojenja, vodovi, transformatori, generatori, motori, kondenzatorske baterije itd.). Ovi prekidači nude široku paletu proizvoda, naprednu tehnologiju, jednostavan rad i uštedu prostora. Ovi prekidači posjeduju mogućnost komunikacije, što otvara niz novih mogućnosti kao što su brza parametrizacija, dijagnostika, upravljanje, održavanje itd. Mogućnost komunikacije na više načina smanjuje troškove i povećava produktivnost štićenog postrojenja, sustava ili objekta. Nazivne struje kreću se u rasponu od 16 do 1600 A. Sve prekidače moguće je ponuditi u 3-polnoj ili 4-polnoj izvedbi. Dostupni su u verzijama sa termo-magnetnom zaštitom (16 A do 630 A) i elektroničkom zaštitom (63 do 1600 A). Široka paleta dodatne opreme omogućava jednostavnu prilagodbu SENTRON 3VL kompaktnih prekidača svim uvjetima koji se javljaju u pogonu.

3VL katalog

 


3WL
SENTRON 3WLSENTRON 3WL predstavlja niskonaponski zračni prekidač nazivnih struja u rasponu od 630 A do 6300 A. Specijalne izvedbe ovih prekidača mogu raditi na nazivnom naponu do 1150 V. Ovi prekidači se koriste za uključivanje i zaštitu motora, kondenzatora, generatora, transformatora, sabirnica, kablova itd. SENTRON 3WL zračni prekidači posebno su fleksibilni i komunikacijski sposobni prekidači. Idealno ispunjavaju povećane zahtjeve postavljene pred zračnim prekidačima, iznad svega u odnosu na rad i nadzor mreže. Kvaliteta ove serije postavlja standarde širom svijeta. SENTROL 3WL zračni prekidači omogućuju brzu i pouzdanu parametrizaciju, komunikacijske sposobnosti omogućuju dodatno smanjenje troškova, veću produktivnost i mogućnost komunikacije sa SENTRON 3VL kompaktnim prekidačima. Dostupni su u više izvedbi: 3-polnoj ili 4-polnoj, fiksnoj ili izvlačivoj itd. U ponudi su i elektroničke zaštite koje pružaju široku ponudu dodatnih beneficija koje omogućuje raznovrsniju zaštitu i jednostavniju upotrebu.

 

3WL katalog

siemens   ABB 


 1355667310 facebook  1355668371 linkedin                                   logo white es-system

Kontaktirajte nas

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Dr. F. Tuđmana 88, Grude 88340, BiH
+387 39 661 481 / 661 868
+387 39 662 582
elcor@elcor.ba