Naslovnica Prodaja Frekvencijski pretvarači i FN inverteri

Frekvencijski pretvarači i FN inverteri

Ispis PDF
MICROMASTER:


MICROMASTER frekvencijski pretvarači služe za kontrolu brzine vrtnje trofaznih AC motora (raspona snage od 0,12 kW do 250 kW).

U ponudi imamo slijedeće MICROMASTER frekvencijske pretvarače:
MICROMASTER 420 ima univerzalnu primjenu (pokretne trake, transport, pumpe, ventilatori i alatni strojevi). Mogu se spojiti na    trofaznu i monofaznu mrežu, raspon snaga od 0,12 kW do 11   kW.
MICROMASTER 430 predstavlja 'specijalista' za pumpe i ventilatore. Raspon snaga im je od 7,5 kW do 250 kW, priključak na    trofaznu mrežu.
MICROMASTER 440 frekvencijski pretvarači su 'all-purpose' što znači da se mogu koristiti u svim aplikacijama, što uključuje    pokretne trake, liftove, crpke, tekstilna industrija itd. raspon snaga od 0,12 kW do 250 kW napajanih iz monofazne ili trofazne    mreže.

MICROMASTER frekvencijski pretvarači smanjuju troškove pogona i održavanja do 40%.
Različita komunikacijska sučelja omogućuju primjenu MICROMASTER frekvencijskih prekidača u većini aplikacija. Korištenje operatorskih panela (koji se direktno montiraju na frekvencijski pretvarač) – BOP i AOP, omogućuje pojednostavljeni rad, uštedu vremena, također podržava i široku paletu jezika. Bazne komponente kao što su prigušnice, filteri i kočioni otpornici, dodatno upotpunjuju kompaktnost. Također, MICROMASTER frekvencijski pretvarači pružaju sveobuhvatne zaštitne funkcije pretvarača i motora (npr. prenaponska/podnaponska zaštita, zemljospojna zaštita itd.).

 

SINAMICS:


    SINAMICS frekvencijski pretvarači predstavljaju savršen odgovor rastućem broju različitih varijanti rada električnih strojeva. Raspon snaga koje nude SINAMICS frekvencijski pretvarači kreću se od 0,12 kW do čak 120 MW.


SINAMICS asortiman obuhvaća slijedeće proizvode:
Niskonaponski frekvencijski pretvarači (pogonski linijski napon < 1000 V)
SINAMICS G110 – univerzalni pretvarač za pogone niskih snaga (0,12 kW do 3 kW)
SINAMICS G120C – kompaktni pretvarač za pogone sa jednim motorom,  niskih snaga i nebrojivim brojem aplikacija (0,55 kW    do 18,5 kW),
SINAMICS G120 – modularni pretvarač za pogone sa jednim motorom, niskih do srednjih snaga (0,37 kW do 250 kW),
SINAMICS G110D – distribuirani, kompaktni pretvarač za jednomotorni pogon sa visokim stupnjem zaštite za osnovne    primjene (0,75 kW do 7,5 kW),
SINAMICS G120D – distribuirani, modularni frekvencijski pretvarač za jednomotorni pogon sa visokim stupnjem zaštite za    sofisticirane primjene (0,75 kW do 7,5 kW),
SINAMICS G130 i SINAMICS G150 – univerzalno rješenje za pogone velikih snaga (75 kW do 1500 kW),
SINAMICS S110 – osnovni frekvencijski pretvarač za jednoosno pozicioniranje pogona (0,12 kW do 90 kW),
SINAMICS S120 – Fleksibilan, modularan frekvencijski pretvarač za zahtjevne zadatke (0,12 kW do 4500 kW),
SINAMICS S150 – pogonsko rješenje za zahtjevne pogone s jednim motorom visokih snaga (75 kW do 1200 kW).

Srednjenaponski frekvencijski pretvarači (pogonski linijski napon > 1000 V)
SINAMICS GM150 – univerzalno pogonsko rješenje za pogone sa jednim motorom (0,8 MW do 120 MW),
SINAMICS SM150 – pogonsko rješenje za zahtjevne pogone s jednim motorom ili za pogone s više motora (0,8 MW do 120    MW),
SINAMICS GL150 – pogonsko rješenje za sinkrone motore (0.8 MW do 120 MW).

    SINAMICS frekvencijski pretvarači smanjuju troškove pogona i održavanja do 60%, u ekstremnim slučajevima, smanjenje troškova seže čak do 70%.
    Brojne inovativne funkcije povećavaju sigurnost rada strojeva i sustava, osigurava regenerativnost energije koju bi izgubili u kočionim otpornicima, štednju energije i novi koncept hlađenja. Korištenje upravljačkih ploča (BOP-2 i IOP) i SD kartice omogućuju brzi inženjering i brzo puštanje u pogon.

pdf katalog2 pdf katalog2 pdf katalog2 pdf katalog2
MICROMASTER
Katalog
SINAMICS G110,
G120, G110D, G120D
SINAMICS G120P,
G120, G110D
SINAMICS G120C

siemens   ABB 


 1355667310 facebook  1355668371 linkedin                                   logo white es-system

Kontaktirajte nas

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Dr. F. Tuđmana 88, Grude 88340, BiH
+387 39 661 481 / 661 868
+387 39 662 582
elcor@elcor.ba