Mjerenja i atesti

Ispis PDF

Vršimo slijedeća mjerenja:elcor-mjerenja-atesti-instrumenti

   • Ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja,električnih uređaja i električnih instalacija
   • Ispitivanje električnih zaštita i zaštitnih releja
   • Ispitivanje zaštita od indirektnog i direktnog dodira dijelova pod naponom
   • Mjerenje otpora izolacije
   • Mjerenje otpora uzemljenja
   • Pregled i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija
   • Mjerenje dielektrične čvrstoće izolacionih medija
   • Mjerenje otpora galvanske povezanosti
   • Mjerenja svih električnih veličina
   • Svjetlotehnička mjerenja
   • Termovizijska mjerenja
   • Provjera kvalitete napona prema EN 50160
   • Mjerenja neelektričnih veličina električnim putem

UNILAP-GEO-XMEGGERMetrel Eurotest 61557

siemens   ABB 


 1355667310 facebook  1355668371 linkedin                                   logo white es-system

Kontaktirajte nas

Adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Dr. F. Tuđmana 88, Grude 88340, BiH
+387 39 661 481 / 661 868
+387 39 662 582
elcor@elcor.ba