IDE

iIP55-IP65 Čelični slobodnostoječi ormari i ormari za montažu na zid ARGENTA PLUS serije su skupine industrijskih čeličnih kućišta projektiranih tako da sadrže bilo koju vrstu električnih uređaja i opreme potrebne za opskrbu, distribuciju i pretvorbu električne energije, te su prikladni za kontrolnu i automatizacijsku opremu za industrijska postrojenja

iIP55-IP65 Čelični slobodnostoječi ormari

PARTNERI

BRENDOVI

PARTNERI

BRENDOVI

+387 39 661 481