EAE

Distribuiramo proizvode kompanija EAE Elektrik i EAE Elektrotehnik koje oni izvoze u više od 100 zemalja.

Po međunarodnim standardima, naprednim tehnikama vrlo kvalitetno proizvode:

– Sabirničke sustave za razdiobu električne energije.
– Rasvjetne sabirničkie sustave.
– Podne kanalizacione sustave za elektroinstalacije
– Sabirničke sustave za kranove sa kolicima
– Kabelske trase
– Modularne ektroormare
– Električne panele

EAE proizvodi se široko koriste u tržnim centrima, industriji, zgradama i uredima.

PARTNERI

BRENDOVI

PARTNERI

BRENDOVI

+387 39 661 481