Agregati i UPS

Isporučujemo, ugrađujemo i puštamo u rad diesel električne generatore i UPS uređaje renomiranih svjetskih proizvođača.

Ugrađivali smo generatore do 2500 kVA sa ATS ormarom 3200A i vlastitim rješenjima uklapanja u trafostanicu 3×1000 kVA.

Proizvodimo ATS ormare sa SIEMENS opremom.

PARTNERI

BRENDOVI

PARTNERI

BRENDOVI

+387 39 661 481