ABB

ABB je jedna od vodećih elektro kompanija u svijetu.

Zbog izuzetno dobrog omjera cijene i kvalitete slijedeće ABB proizvode prodajemo na tržištu:

– Frekventni pretvarači
– Soft-starteri
– Asinkroni motori
– Niskonaponski prekidači (Tmax i Emaxx)
– 24 kV SF6 sklopna postrojenja (Safe ring/plus)
– Fotonaponski string inverteri (Trio)

PARTNERI

BRENDOVI

PARTNERI

BRENDOVI

+387 39 661 481